Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

  1. Kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei juos įmanoma pašalinti (pataisyti prekę);
  2. Kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  3. Grąžinti sumokėtą sumą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (vienašališkai nutraukti sutartį), kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  4. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę.

Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  1. Pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@sasiuvinis.lt
  2. Pranešime privaloma nurodyti, kokios prekės grąžinamos;
  3. Pateikti prekių gavimo dokumentą (patvirtinimas el.paštu);
  4. Pateikti laisvos formos prašymą (el.paštu).

Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 6 mėnesius nuo prekės perdavimo jam dienos.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos (pavyzdžiui, nepateikia prekės pardavimo dokumento).

Pirkėjas turi sumokėti prekės pristatymo bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais daiktais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.